Sportas ir fizinis aktyvumas – galingos ugdymo priemonės. Per sportą galima įtraukti ir įkvėpti jaunus žmones, padėti jiems ugdytis pasitikėjimą savimi ar įgauti socialinių įgūdžių, paskatinti sveikai ir aktyviai gyventi.

Lietuvoje jau penktus metus įgyvendinama „Olimpinių vertybių ugdymo programa“ (OVUP) sulaukia vis didesnio susidomėjimo ne tik šalies, bet ir tarptautiniu mastu. Šią programą Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK) vienas pirmųjų pasaulyje išvertė į savo šalies kalbą ir iki šiol sėkmingai integruoja rengiant kelių lygmenų mokymus Lietuvos mokytojams.
Balandžio 11–12 dienomis Alytaus Dzūkijos mokykloje vyko Olimpinių vertybių ugdymo programos (OVUP) mokymai, kuriuose dalyvavo dvidešimt mokyklos mokytojų.                    

Gyvai išbandytų olimpinių vertybių ugdymo programoje pateiktas užduotis, kiekvienų mokymų metu mokytojai dirbo komandose. Mokymuose naudojami šie  „OVUP“ leidiniai:

  • „Olimpinių vertybių ugdymo pagrindai” (Aktyvia fizine veikla pagrįsta programa)
  • „Ugdytojo knyga: Kaip įgyvendinti OVUP?”(Praktinis olimpinių vertybių ugdymo vadovas)
  • „Veiklos aprašų knyga”(Užduotys įtvirtinančios olimpinių vertybių ugdymą)

Visų mokymų metu dalyviai ir patys pasinėrė į kūrybinį procesą, sklandžiai bendradarbiavo kurdami aktyvias užduotis, diskutavo apie patirtis, kilusius iššūkius, veiklų naudą ir pritaikomumą ugdymo (mokymo) procese.

„OVUP“ mokymai netradiciniai, trunkantys dvi dienas, intensyvūs, patirtiniai, įtraukiantys, grindžiami penkiomis olimpizmo ugdymo temomis: 

  • pagarba gyvenime
  • kilniu elgesiu
  • pastangomis pelnytu džiaugsmu
  • kūno, valios ir proto darna
  • tobulumo siekimu

Tačiau tuo jie ir unikalūs, nes visa esmė remiasi inovatyviomis užduotimis, pritaikomomis ne tik su įvairaus amžiaus vaikais ir mokiniais, bet rekomenduojami įvairaus profilio mokytojams, treneriams, netgi aukšto meistriškumo sportininkams bei ugdymo įstaigų administracijų atstovams, nes remiasi olimpine filosofija, fizinį aktyvumą bei komandos formavimą skatinančiomis veiklomis.

Erika Rusonienė fizinio ugdymo mokytoja – metodininkė

Kategorija : Be kategorijos