Fizinis aktyvumas yra būtinas optimaliai visų amžiaus grupių žmonių sveikatai, o mokinių požiūris į fizinio ugdymo pamokas yra vienas esminių veiksnių, lemiančių jų motyvaciją būti fiziškai aktyviais visą gyvenimą. Šios pamokos suteikia žinių, ugdo gebėjimus ir formuoja vertybines nuostatas, susijusias su fiziniu aktyvumu.

Gruodžio 14 dieną Alytaus Dzūkijos mokykloje vyko seminaras „Projektinė veikla pamokoje“. Fizinio ugdymo mokytojai iš Alytaus miesto ir rajono susirinko sužinoti projektinės veiklos pritaikymo galimybių fizinio ugdymo pamokose bei pasidalinti įvykdytais ar vykdomais projektais.

Seminaro organizatorės Dovilė Narkunienė, Alytaus Panemunės progimnazijos fizinio ugdymo mokytoja metodininkė, ir Erika Rusonienė, Alytaus Dzūkijos mokyklos fizinio ugdymo mokytoja metodininkė, bei kviestiniai lektoriai pristatė, kokius projektus vykdo savo pamokose ir popamokinėje veikloje.

Dalyviai gavo žinių apie projektus, įgyvendinamus pamokų metu, vykdant savianalizę, stebint klasės draugus, taip pat išgirdo apie veiklas, organizuojamas mokyklos lygmeniu. Lektoriai dalijosi patirtimi apie Sporto rėmimo fondo siūlomus ir vykdomus projektus, kurių tikslas – sporto bazės atnaujinimas, modernaus ir netradicinio inventoriaus įsigijimas. Itin aktuali tema Olimpinis švietimas mokykloms, apie OVUP mokymus pedagogams ir Olimpinės kartos programą mokyklos bendruomenei išsamiai kalbėjo Alytaus Miroslavo gimnazijos fizinio ugdymo mokytoja metodininkė Ingrida Rauličkienė.

Po pranešimų refleksijos metu mokytojai dalijosi įspūdžiais, džiaugėsi pateisintais seminaro lūkesčiais. Bendradarbiavimas ir dalijimasis savo patirtimi – puikus idėjų šaltinis pamokose. Mokytojai nekantriai laukia kitų susitikimų bei pasidalijimo idėjomis.

Alytaus Dzūkijos mokyklos fizinio ugdymo mokytoja metodininkė Erika Rusonienė