Kovo 30 d. Alytaus Senamiesčio pradinėje mokykloje vyko Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos projekto Nr. LT-PL-5R-375 „Bendradarbiavimas – kuriant inovatyvias ir sveikas aplinkas“ mokymai „Socialinės atskirties grėsmę patiriančių asmenų poreikių identifikavimas“, kuriuose dalyvavo Lenkijos Gyžicko Kunigo kardinolo Stefano Višinskio pagrindinės, Alytaus Senamiesčio pradinės ir Alytaus Dzūkijos mokyklų specialistai.

Teorinėje mokymų sesijos metu Senamiesčio pradinės mokyklos logopedė, specialioji pedagogė Loreta Pileckienė pristatė specialiojo pedagogo veiklos kryptis, identifikuojant mokinių poreikius, pateikė keletą pavyzdžių, kokie metodai taikomi, suteikiant pagalbą socialinę atskirtį patiriantiems vaikams. Dzūkijos mokyklos socialinė pedagogė Jolita Valackienė ir specialioji pedagogė Rūta Ivanauskienė paskaitė pranešimą apie iššūkius organizuojant nuotolinį mokymą ir kaip jie buvo sprendžiami. Jos pasidalino sukaupta patirtimi: pagalbos mokiniams būdais, motyvavimo metodais, pristatė parengtų mokinių motyvavimo ir savistabos lapų pavyzdžius.

Antra mokymų dalis buvo skirta praktinei veiklai „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų informavimas ir švietimas“. Mokyklų komandos aptarė informacinio leidinio tėvams ir metodologijos apie socialinę atskirtį patiriančių vaikų ugdymą galimą struktūrą bei turinį.

Mokymų dienos pabaigoje projekto komanda susipažino su Dzūkijos mokyklos ugdymo aplinkomis ir aptarė tolesnes projektines veiklas.